Öz Biznesinə Başla - 404 Academy - Gələcəyini Bizimlə Kodla
Yüklənir

Öz Biznesinə Başla

Öz Biznesinə Başla

Öz Biznesinə Necə Başlamalı?

Öz Biznesinə BAŞLA Kursu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının beynəlxalq standartlı təlim kursudur. Təlim kursunda biznesin planlaşdırılması, biznesin qurulması, satışın planlaşdırılması gəlir və xərclər planı və s mövzuları əhatə edir. Təlim kursunu bitirən tam biznes planı hazırlama bacarığına yiyələnir. Təlim kursunun sonunda sertifikat təqdim edilir.

  • List 1
  • List 2
  • List 3
  • List 4
  • List 5
  • List 6