Biznes Planlaşdırma - 404 Academy - Gələcəyini Bizimlə Kodla
Yüklənir

Biznes Planlaşdırma

Öz Biznesinə Başla

Öz Biznesinə Necə Başlamalı?

Biznesin qurulması düzgün biznes planlamadan başlayır.Biznes Planın hazırlanma mərhələlərini bu kursumuza qoşularaq öyrənə bilər və qurmaq istədiyiniz biznesinizin Biznes Planını özünüz yaza bilərsiniz. Bundan əlavə Biznes Planlama kursu hal-hazırda müxtəlif biznes sahələri ilə məşğul olan və fəaliyyətində hər hansı planlamanın olmadığı, inkişafın olmadığı iş adamları da bu kursa gələrək öz bizneslərini daha mükəmməl formaya gətirə bilərlər. Kursumuzu aşağıdakı sahələr üzrə praktik və nəzəri təlimlər əhatə edir.

  • Biznes İdeya və GZİT Analiz
  • Marketinq Plan
  • Satış və Tədarük planları
  • Personalın idarə olunması
  • Gəlir və Xərclər Planı, Müxtəlif xərclər
  • Maya dəyəri və Biznesin hüququ formaları, vergilər və s
  • Biznes konsultasiyalar